მარი მელიქიშვილი

iOS დეველოპერი

2015 წლიდან - ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში პროგრამირების მასწავლებელი.

2016 წ. ლექციებს კითხულობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). ასევე, გააჩნია პედაგოგად მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება.

2015 წ. გაიარა უკრაინული კომპანია “Skill Up”-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი iOS-ში.

ივაჯე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი.

პროექტები:

1. GeoLari