დავით გოჩავა

თამაშების დეველოპერი

2016 წლიდან მუშაობს “Lemondo GAMES”-ში, პარალელურად, 2014 წლიდან, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სწავლობს.

2014-2016 წწ. - დეველოპერული კომპანია “მობიუს”-ის Lead Game Developer-ი.

2014 წ. - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის (ESM) ბაკალავრი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, მეორადი სპეციალობა (minor) - მათემატიკა და კომპიუტერული მეცნიერებები (MACS).