სანდრო ასათიანი

დეველოპერი

“ჯეოლაბ”-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

2013 წლიდან დღემდე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) ასისტენტ-პროფესორი.

2009 წლიდან - კითხულობს ლექციებს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სახელწიფო თუ კერძო სასწავლებელში: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), კავკასიის უნივერსიტეტი (CU).

პირველი ქართულენოვანი სოციალური მედიის სახელძღვანელოს ავტორი და ასევე, თანაავტორი წიგნებისა: ”ახალი მედია ჟურნალისტებისათვის”, “ვიდეო ადვოკატირება” და სხვა. წერს სტატიებს სხვადასხვა გამოცემისათვის.

პროექტები:

saba.com.ge, cybegala.me, kavshirebi.ge და სხვა.