გუა ტაბიძე

ციფრული სერვისების დიზაინერი

გუა (გიორგი) ტაბიძე - ციფრული სერვისების დიზაინერი

„ციფრული პატერნების, გამოცდილებებისა და ცვლილებების ხედვა ერთ-ერთი გამომუშავებადი მნიშვნელოვანი უნარჩევევაა, რაც ბოლო 4-6 წლის განმავლობაში დაგროვებული პრაქტიკული გამოცდილებით თუ თეორიულად მიღებული ცოდნით ციფრული პროექტებისა და სერვისების გარშემო - კონცეფციებისა და სტრატეგიების შემუშვებით, ვიზუალური გადაწყვეტილებების მიღებით, ბიზნეს მოდელებზე თუ მარკეტინგული მეთოდების დამუშავებით გამომიმუშავდა".
ბევრის მკითხველი და გამზიარებელი.
ამჟამად ციფრული პროექტების დიზაინერი და მენეჯერი, კომპანია ლივინგსტონში.