ქრისტინა მაკალათია

დეველოპერი

2018 წლიდან არის ლექტორი ჯეოლაბში Front-end-ის მიმართულებით.

2018 წელს გაიარა ASP.NET MVC-ის კურსი ჯეოლაბში.

2017 წელს გაიარა  Front-end web development-ის კურსები ჯეოლაბში. სწავლის დასრულების შემდეგ 4 თვის განმავლობაში იყო სტაჟიორი .

2016 წელს გაიარა სასწავლო პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში.

2016 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით.

2015 წელს გაიარა გერმანული ენის კურსები Goethe-Institut-ში.

 

პროექტები: https://kristina-makalatia.github.io/Maldives-page/home.html , https://kristina-makalatia.github.io/Old-Cars-/index.html , https://kristina-makalatia.github.io/lopota-lake-resort/home.html

 

http://transcendencebooking.com/

 

და სხვა.