კავშირები

ამ ვებგვერდის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ქართველი მოხელეების (პარლამენტის წევრების, სამთავრობო სტრუქტურების თანამშრომლების, მოსამართლეების და სხვა) კავშირების შესახებ. შესაძლიათ ნახოთ კავშირები პიროვნებასა და პიროვნებას შორის, ასევე პიროვნებასა და ორგანიზაციას შორის.

მოცემული ვებგვერდი, განსაკუთრებით საგამომძიებლო ჟურნალისტიკაში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის იქნება საინტერესო.

პროექტზე მუშაობდნენ: ალექსი ამნიაშვილი, შოთა იორამაშვილი, თამუნა კაპანაძე, სანდრო ასათიანი, იოსებ ჯღამაძე.

http://kavshirebi.ge/