ლიბერალი

აპლიკაცია „ლიბერალი“ არის დამუკიდებელი საზოგადოებრივი-პოლიტიკური გამოცემის - ლიბერალის მობილური პლატფორმა, რომელიც მკითხველს სთავაზობს ფაქტებზე დაყრდნობილ, სიღრმისეულ რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ სტატიებს, ჟურნალისტურ გამოძიებებსა და განსხვავებულ თვალსაზრისებს ისეთ მიმდინარე მოვლებენზე როგორიცაა:

 

- პოლიტიკა

- განათლება

- ჯანდაცვა

- გარემო

- ადამიანის უფლებები

- ეკონომიკური გარემო და ბიზნესი

- ურბანისტიკა

- რეგიონები და ა.შ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leavingstone.liberali

პროექტზე მუშაობდნენ