შრიფტების კონკურსზე „ქართული ა“ რეგისტრაცია დასრულებულია