სანდრო ასათიანი

ბარონ მიუნჰაუზენი, ერთხელ, საკუთარ ცხენთან ერთად ჭაობში ჩავარდა. ირგვლივ არაფერი იყო რომ მოსჭიდებოდა და არც არავინ იყო რომ დახმარებოდა. სხვა გზა არ ჰქონდა, თვითონვე უნდა დახმარებოდა თავის თავს. ამიტომ მოიკიდა საკუთარ ქეჩოში ხელი და თვითონ ამოიყვანა საკუთარი თავი, ცხენთან ერთად ჭაობიდან.