1200 ლარი

აკრედიტირებული უნივერსიტეტების სტუდენტებზე და სკოლის მოსწავლეებზე, ასევე შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” კურსდამთავრებულებზე და მათზე, ვისაც ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

ერთი ორგანიზაციიდან ხუთ ან მეტ წარმომადგენელზე 10% ფასდაკლება.

ერთი ოჯახიდან ორ ან მეტ წარმომადგენელზე 10% ფასდაკლება.

650 ლარი