დიზაინი

თუ შეგიძლია წარმოიდგინო, შეგიძლია გააკეთო

უოლტ დისნეი

დიზაინერი ის ადამიანია, რომელიც გარკვეულ ფორმას ანიჭებს ჩანაფიქრს, ან მას გრაფიკული გამოსახულებით გადმოსცემს. გრაფიკული დიზაინის სპეციალისტი სხვადასხვა ვიზუალური ელემენტის შერჩევითა და შეხამებით (შრიფტი, გამოსახულება, ფერი, ფორმა და ა. შ.) აუდიტორიას გარკვეულ გზავნილს უზიარებს. 3D დიზაინერი კი სამგანზომილებიან ობიექტებს, პეიზაჟებსა და არსებებს ქმნის. დიზაინის მიმართულებით ჯეოლაბი, მსურველებს რამდენიმე კურსს სთავაზობს:

ჯეოლაბში ისწავლება როგორც პოლიგრაფიული დიზაინი - საბაზისო კურსის სახით, ასევე, ინტერფეისის პროფესიული (მობილური აპლიკაციის, ვებგვერდისა და ა. შ.) დიზაინი. პირველ შემთხვევაში სტუდენტები, კურსის ფარგლებში, პლაკატის, ბუკლეტისა და სხვა პოლიგრაფიული პროდუქტის დიზაინზე მუშაობენ, მეორე შემთხვევაში კი მოსწავლეები თავად ქმნიან ელექტრონული მოწყობილობის, ვებგვერდისა და მობილური აპლიკაციის დიზაინსა და აიქონებს. ორივე შემთხვევაში სტუდენტების ძირითადი სამუშაო ინსტრუმენტი Adobe Illustrator-ია. კურსის ფარგლებში სტუდენტები Illustrator-ის გარდა სხვა გრაფიკულ პროგრამებშიც მუშაობენ, მაგალითად, Adobe Photoshop-ში.

დიზაინის მიმართულებით ჯეოლაბი კიდევ ერთ, 3D დიზაინის პროფესიულ კურსს სთავაზობს მსურველებს. ამ კურსის ფარგლებში სტუდენტები სივრცული ობიექტების შექმნას, მათ ანიმაციასა და ვიზუალიზაციას სწავლობენ. კურსის ფარგლებში სტუდენტები Cinema 4D-ს იყენებენ, რომელიც იდეალურია ზემოხსენებული ამოცანებისთვის. ამ ძლიერი 3D ინსტრუმენტის საშუალებით შესაძლებელია სარეკლამო რგოლების, მოკლემეტრაჟიანი ვიდეო პროდუქტებისა და თამაშების პერსონაჟების შექმნა.