სილაბუსი

4 თვე

36 შეხვედრა

1200

ვებ პროგრამირება

Javascript/Angular(2+)

პროფესიული კურსი

კურსის ფარგლებში მსმენელები დაეუფლებიან იმ ცოდნას, რომელიც მათ საშუალებას მიცემს გაერკვნენ Javascript პროგრამირების ენის პრინციპში და სპეციფიკაში, რისი საშუალებითაც შესაძლებელია WEB/Mobile აპლიკაციების შექმნა, ასევე კურსის განმავლობაში ისწავლიან Angular (2+) Freamwork თან მუშაობას რომელიც აქტიურად იყენებს TypeScript ტექნოლოგიას და ამარტივებს Front-End აპლიკაცის შეექმნას ასევე პროექტის მენეჯმენტს დეველოპმენტის კუთხით.

კურსი მოითხოვს პროგრამირების საბაზისო ცოდნას და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომია.

ვიდეო გაკვეთილები