სილაბუსი

3 თვე

28 შეხვედრა

1200

დიზაინი

UI/UX დიზაინი

დისტანციური კურსი

ისწავლე სწორი დიზაინის შექმნა

 

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სამომხმარებლო ინტერფეისების (UI) და გამოცდილებითი დიზაინის (UX) საწყისებს, პროექტის ეტაპების სწორად გაგეგმვასა და წარმართვას, გაეცნობიან გრაფიკულ რედაქტორებს (Adobe photoshop; Adobe illustrator; Adobe XD), იმუშავებენ პროექტზე და მიიღებენ პრაქტიკულ რჩევებს.


ლექტორის ასისტენტები