სილაბუსი

3 თვე

28 შეხვედრა

900

კოდირება

Automation Testing (Based on Tricentis Tosca)

დისტანციური კურსი

ქართული მსხვილი კომპანიების ძირითადი ნაწილი დაინტერესებულია ტოსკათი, თუმცა ბაზარზე ტოსკას კვალიფიციური კადრების სიმწირეა.

კურსის გავლისთვის ტექნიკური ბაზის ქონა არ არის აუცილებელი, ტოსკას სწავლა შეუძლია ყველას და არ არის აუცილებელი იცოდნენ თუნდაც ერთი პროგრამირების ენა.ტოსკას სიმარტივე, სფეროს აღქმასაც ამარტივებს. 

მსმენელებს შეეძლებათ საბაზისო დონის ავტომატიზაციის შექმნა, შეძლებენ შეუდგნენ საქმიანობას ისეთ კომპანიაში სადაც დანერგილია Tosca, Middle level ტესტერის პოზიციაზე.