სილაბუსი

2 თვე

14 შეხვედრა

650

კომუნიკაცია

ქოფირაითინგი

მოკლე კურსი

ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან, როცა გამყიდველები ყურადღების მისაქცევად ხმამაღლა გაჰყვიროდნენ ბაზარში, საჭირო იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე მახვილგონივრულ ფრაზასა თუ ლექსს მოიფიქრებდა. მაშინ მოშაირეს თუ მოლექსეს დაუძახებდნენ ხოლმე დასახმარებლად.

დღეს, როცა ტექნოლოგიურმა პროგრესმა და არხების მრავალფეროვნებამ კომუნიკაცია გაამარტივა, მახვილგონივრულობა და მრავალფეროვანი იდეების მოფიქრება პროფესიად იქცა. ასეთ ადამიანებს ახლა ქოფირაითერებს ეძახიან. კურსის განმავლობაში, კარგი გამგონეები, კარგ მთქმელებად ჩამოყალიბდებიან და იდეათა მორევიდან საჭირო დინებაში შეცურვას ისწავლიან.