სილაბუსი

2 თვე

14 შეხვედრა

650

ვებ პროგრამირება

Meanlab

მოკლე კურსი

ზოგადი ინფორმაცია

Meanlab რამდენიმე ვებ და სერვერულ ტექნოლოგიას აერთიანებს; ესენია:

MongoDB, free, open-source, მულტი-პლატფორმული, დოკუმენტზე-ორიენტირებული, არარელაციური მონაცემთა ბაზა. მას აქტიურად იყენებენ: Twitter, SurveyMonkey, IBM, Github.

Node.js Javascript-ზე დაფუძნებული ასინქრონული, back end ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციის ბიზნეს ლოგიკის ენკაპსულირებას. დაშენებული არის google chrome V8 ძრავზე. იყენებენ შემდეგი კომპანიებისთვის Microsoft, IBM, Paypal, Netflix, Cisco, Uber.

Angular 4  front-end ტექნოლოგია "single page application"-ების შესაქმნელად,  რომელიც ჩამოყალიბდა google-ის მხარდაჭერითა და ინიციატივით. ბოლო 1 წლის მანძილზე მას აქტიურად იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორებიც არიან: Google, Youtube, Netflix, Upwork, Paypal.

ამგვარი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, მხოლოდ ერთი ენის საშუალებით შესაძლებელია შევქმნათ, როგორც web, ასევე mobile და desktop აპლიკაციები.

 

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია, სტუდენტებს შეეძლოთ დამოუკიდებლად, მხოლოდ Javascript-ის გამოყენებით  შექმნან, ნებისმიერი სირთულის მქონე სწრაფი და სტრუქტურიზებული ვებ-აპლიკაცია.