სილაბუსი

2 თვე

14 შეხვედრა

650

კომუნიკაცია

სოციალური მედია მენეჯმენტი

მოკლე კურსი

სოციალური მედია მენეჯერი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიაა. ინტერნეტ მომხმარებლების რიცხვის ზრდასთან ერთად, კომპანიები სულ უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ მომხმარებლებთან ონლაინ კომუნიკაციას.

უამრავი დამხმარე კომპიუტერული პროგრამისა თუ ონლაინ სერვისის საშუალებით, დღეს საკუთარი ძალებითაც არის შესაძლებელი იმის გაკეთება, რისთვისაც ბევრ კომპანიას სპეციალისტის დახმარება სჭირდება.

კურსის მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს ახალი მედიის შესაძლებლობები, დაეხმაროს სოციალური მედიის ეფექტურად გამოყენებაში, გააცნოს Facebook-ისა და სხვა სოციალური მედიის არხების დამატებითი შესაძლებლობები, რათა მომავალში მსმენელებმა შეძლონ ამ სოციალური არხების თავიანთ საჭიროებებზე მორგება. კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა და კურსის განმავლობაში მსმენელებს მოუწევთ თავად შექმნან და გამართონ სოციალური მედიის არხები.