ლალი ბაციაშვილი

მონაცემთა ინჟინერი / Big-Data Engineer

2019 წლიდან მუშაობს „თიბისი“ ბაკში მონაცემთა ინჟინერის პოზიციაზე.

2016-2019 წწ. მუშაობდა adjarabet -ში მონაცემთა ბაზის დეველოპერად.

2011-2016 წწ. მუშაობდა „თიბისი“ ბაკში რეპორტინგის მენეჯერის პოზიციაზე.


დაამთავრა თსუ, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკის მიმართულებით. ასევე

სამაგისტრო პროგრამა საინფორმაციო სისტემების მიმართულებით, თსუ ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი.


პროექტები:

Big Data, CBS (Central Bonus System), ასევე სხვადასხვა ბიზნეს პოექტებისთვის Data Mart -ების შექმნა.