სოფო შინჯიკაშვილი

პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი (software engineer)

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კომპიუტერული მეცნიერებების ქართულ-ფრანგული პროგრამა. 

შემდეგ ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელოვნური ინტელექტის სამაგისტრო პროგრამა.

მოპოვებული აქვს უმაღლესი განათლების 2 საქართველოსა და 1 საფრანგეთის სახელმწიფო გრანტები. დაიბადა და გაიზარდა თბილისში, უნივერსტეტში სწავლისას 1 წელი იცხოვრა პარიზში, ახლა ცხოვრობს პრაღაში. ძალიან აინტერესებს ენების კორპუსები და ეტიმოლოგიური ისტორიები. 


უცხო ენები : ინგლისური, რუსული, ფრანგული, ჩეხური და მეგრული 


ამჟამად მუშაობს Microsoft-ში, კერძოდ Skype-ის დეპარტამენტში 

(ტექნოლოგიური სპექტრი: C#, .Net, Javascript/Typescript, React, Mobile Development)


კარიერა დაიწყო მეგობრებთან ერთად შექმნილ პატარა ვებ-სტუდიოში, სადაც ძირითადად ქმნიდნენ მობილურ აპლიკაციებს და ვებ გვერდებს. შემდეგ 2 წელი მუშაობდა 

HR.ge-ში Full Stack Developer-ად.(2014-2016) 

(ტექნოლოგიური სპექტრი: C#, .Net, Javascript/Typescript, Angular, T-SQL) 

შემდეგ გამოცდილების გაღრმავების მიზნით  გადავიდა საერთაშორისო ბაზარზე მომუშავე ჩეხურ კომპანიაში Blocshop დისტანციურად ასევე Full Stack Developer-ად

(ტექნოლოგიური სპექტრი: C#, .Net, Javascript/Typescript, Angular)განხორიციელებული პროექტები: 


სამაგისტრო პროგრამად შექმნა საქართულ-ფრანგული ავტომატური თარგმნის მოდელი და მისი საწყისი იმპლემენტაცია. აპირებს სამომავლოდ, კარიერის გვიანი წლები მთლიანად ქართული ენის ავტომატური თარგმნის მოდელზე მუშაობას დაუთმოს.