გიორგი ყავლაშვილი

3D დიზაინი

2015 წელს ჯეოლაბში გაიარა 3D დიზაინის კურსი.

ამავე წლიდან მოღვაწეობს გრაფიკული ვიზუალიზაციის ანიმაციისა და ვიდეო თამაშების სფეროში.