ქალები ტექნოლოგიებში

ჯეოსელის და ჯეოლაბის სტიპენდია

ჯეოსელისა და ჯეოლაბის სპეციალური პროგრამა, ქალები ტექნოლოგიებში მსურველების რეგისტარციას იწყებს. პროგრამა გულისხმობს სპეციალური სტიპენდიის დაწესებას და მეტი ქალის დაინტერესებას და წახალისებას ვებ და მობილური პროგრამირებით.


სასწავლო პროგრამა მოიცავს ორ მიმართულებას: პროფესიული კურსები რომლებიც საჭიროებს საბაზისო ცოდნას:

მობილური პროგრამირება IOS

მობილური პროგრამირება ANDROID

ვებპროგრამირება PHP

ვებპროგრამირება ASP .NET MVC


საბაზისო კურსები რომლების არ საჭიროებს საბაზისო ცოდნას.

პროგრამირება C#

ვებპროგრამირება FRONTEND (HTML)

WORDPRESS

DRUPAL

MEANLAB


მონაწილეები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე.

რეგისტრაცია დასრულებულია.