ჯეოლაბი მდებარეობს ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) შენობაში: მერაბ ალექსიძის 8.