ლექტორები

სად არის ჯეოლაბი?

ჯეოლაბი მდებარეობს ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) შენობაში: მერაბ ალექსიძის 8.